033 - 45 19 259
Installatieservice V&B
Eikenlaan 14
3828 BZ, Hoogland

033 - 45 19 259
info@vb-installatieservice.nl

Nieuws

 

Nieuwe wet onderhoud aan cv ketel

Op 1 oktober 2020 is de nieuwe CO-wet (gasketelwet) ingegaan. Deze wet is in het leven geroepen om gasverbrandingstoestellen zuiniger en veiliger te laten functioneren en zo het aantal ongevallen met koolmonoxide terug te dringen. In de praktijk betekent dit dat vanaf 1 januari 2023 alleen gekwalificeerde monteurs mogen werken aan een CV-ketel of andere gastoestellen. Zonder kwalificering is het werken aan een gastoestel strafbaar.
 

Inmiddels hebben onze servicemonteurs de examens voor deze kwalificatie afgerond. Onze monteurs hebben nu de plicht om bestaande ketels op extra veiligheidspunten te controleren (o.a. CO-meting) en beoordelen daarbij ook of het toestel op een juiste en veilige manier is gemonteerd volgens de nieuwste normen. Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en zijn reeds gestart met het uitvoeren van deze nieuwe wet. Bij elk bezoek controleert en beoordeelt onze monteur uw CV-ketel volgens de nieuwste normen.
 
Door de controle en beoordeling heeft een monteur meer tijd nodig om het onderhoud uit te voeren of een nieuwe ketel te plaatsen. Ook is de monteur in de nieuwe wet verplicht gesteld om te handelen naar zijn bevindingen. Het kan voorkomen dat er aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving van dit moment. Onze monteurs melden hun bevindingen bij u en geven uitleg over welke acties er nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving. 

De nieuwe wet bepaalt ook dat alleen installateurs die in het register staan nog werkzaamheden aan uw CV-installatie mogen uitvoeren. Hiervoor hebben ze opnieuw examens moeten afleggen.

Deze extra scholing, kwaliteitscontrole en registratie zijn echter niet goedkoop.

Vanwege de extra tijd die een monteur nu nodig heeft èn de kosten van opleiding en registratie, ontkomen wij er helaas niet aan onze prijzen per 1 januari 2022 meer dan gebruikelijk te verhogen.

 

Op aanvraag kunnen wij u onze nieuwe prijslijst toesturen. Deze is ook te vinden via deze pagina.

 


 

Investeringssubsidie Duurzame Energie

Sinds 4 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Sinds 1 januari 2016 geldt de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De regeling subsidieert de investering in bepaalde apparaten die duurzame energie produceren. U kunt voor de volgende subsidiebedragen in aanmerking komen:

  • Warmtepomp: vanaf € 500; 
  • Zonneboiler: vanaf € 500; 
  • Biomassaketel: vanaf € 3.200;  
  • Pelletkachel: vanaf € 500.   

Het exacte subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Klik hier voor meer informatie!